Özürlüler ÖMSS ile memurluğa alınacak

”Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

  Yönetmelikle, devlet memurluğuna atanacak özürlülerin alımına ilişkin olarak özür grupları ve eğitim durumları itibarıyla yapılacak merkezi sınav ve kura usulüne, buna göre yerleştirme işlemine, özürlülerin hangi işlerde çalıştırılacakları ile istihdamlarının takip ve denetimine, istatistiki bilgilerin temini ve tutulması ile ilgili diğer hususlara ilişkin esas ve usullerinin belirlenmesi amaçlanıyor.
Yönetmeliğe göre, Devlet Personel Başkanlığı, yönetmelikte yer verilen esas ve usullere göre özürlü memur alımı amacıyla Özürlü Memur Seçme Sınavını (ÖMSS) gerçekleştirecek, kura usulünü sonuçlandıracak, sonuçlara göre yerleştirmeleri yapacak.

ÖMSS, ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun olan özürlüler için eğitim durumları ve özür grupları itibarıyla sınav sorusu hazırlanması, değerlendirilmesi ile özürlülerin bu sınavlarda ulaşabilirlik şartları oluşturularak yapılacak.

Kura, 657 sayılı kanunun 41. maddesine göre devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan özürlülerden kamu kurum ve kuruluşlarına, tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimini, kura başvurusunda bulunan adaylar da izleyebilecek.
ÖMSS’de istekleri halinde özürlülere özür grubuna uygun refakatçi temin edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, kanunlar ile tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadrolar için üst yaş sınırı tespit edemeyecek.
Yerleştirme sonuçlarına göre özürlülerin devlet memuru kadrolarına atanmaları, ilgili kamu kurum veya kuruluşunca yapılacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirilecek özürlülerin tespiti amacıyla yapılacak ÖMSS ve kuranın içeriğine, eğitim durumu ve özür grupları itibarıyla ÖMSS’nin yapılacağı yer ve zamana, ÖMSS ve kuranın duyurulmasına, ÖMSS’de eğitim durumları ve özür grupları itibarıyla yer alacak konular ile testlere ve bunların ağırlıklarına, puan türleri ve hesaplama yöntemine, özür grupları itibarıyla öngörülecek sınav sürelerine, uygun refakatçi temin edilmesine, adayların ÖMSS ve kuraya başvurusuna, tercih sayılarına, ÖMSS’de alınan puanlara ve kuraya ilişkin olarak yapacağı tercihlere göre yerleştirilmesine, yerleştirme sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesine ilişkin esas ve usuller, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca gerçekleştirilecek.

Bu hususları, başkanlık adına merkezi sınav ve kura işlemlerini sonuçlandıran ve bu sonuçlara göre yerleştirmeyi gerçekleştiren kurum veya kuruluşça merkeze yaptırılması halinde ise bakanlığın görüşü alınarak, Devlet Personel Başkanlığı ve kurum veya kuruluşça müştereken belirlenecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarının özürlü personel kontenjanı açığı göz önünde bulundurularak ÖMSS ve kuranın yapılacağı tarihler Devlet Personel Başkanlığınca ya da başkanlık ile merkezi sınav ve kura işlemlerini sonuçlandıran ve bunlara göre yerleştirmeyi gerçekleştiren kurum veya kuruluşça birlikte belirlenecek.
ÖMSS ve kuranın tarihi, başvuru tarihi, başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağı Resmi Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı bir gazetede ve Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde duyurulacak.

ÖMSS, kurum ve kuruluşların özürlü kontenjan açığı bulunduğu sürece, devlet memuru olarak atanacaklar için açılan diğer sınavlardan ayrı zamanlı olarak yapılacak.
Sınav soruları, özür grupları itibarıyla özürlülerin bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde; işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlüler için ayrıca öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle ayrı ayrı hazırlanacak.
ÖMSS, özür grupları ve ulaşabilirlikleri göz önüne alınarak uygun ortamlarda yapılacak ve sınav sonuçları, adayların adreslerine postayla gönderilecek. Sınav sonuçları ayrıca diğer iletişim araçlarıyla da duyurulabilecek.
ÖMSS sonuçları iki yıl süreyle geçerli olacak. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam edecek.

Önceki Yazı:YÖK'te ''Katsayı'' Çalışması
Sonraki Yazı:Kayıt parası alan okullar takipte
Bir yorum yazın
Siz de görüşünüzü belirtebilirsiniz...